Kinesiologi behandling

Behandling med kinesiologi

En af de alternative behandlingsmetoder, som jeg tilbyder på min klinik er kinesiologi behandling. Det vigtigste redskab for denne behandlingsmetode er muskeltesten, som er med til at fortælle tilstanden i kroppens energisystem, de såkaldte meridianerne.

Jeg udfører testen ved at trykke let på din arm eller ben i bestemte positioner, og gennem samtale finder jeg frem til din problematik eller lidelse. Jeg bruger musklens reaktion på det tryk jeg lægger på din arm eller ben til at bestemme det videre behandlingsforløb.

Kinesiologi behandling

Hvad er kinesiologi behandling?

Kinesiologi betyder ‘læren om bevægelse’ og er udviklet i USA, som en blanding af den vestlige verdens viden og filosofi, og den orientalske verdens viden om yin og yang, meridianer og akupunkturpunkter.


Kinesiologi bygger på viden om anatomi og fysiologi og på den tro, at der ikke kun strømmer blod igennem kroppen, men at der også flyder energi rundt i kroppen. Energien strømmer igennem meridianbanerne, og når energien flyder frit, er vi i balance.Har vi ubalance i kroppen blokeres energien i én eller flere meridianer.

Ved at teste forskellige musklers styrker og svagheder, kan kinesiologien afsløre psykiske og fysiske ubalancer i kroppens system, og dermed lade kroppen fortælle, hvilke lidelser den har. Herefter kan man gå ind og behandle målrettet.

kinesiologi afslapning

Hvilke problemer og lidelser kan kinesiologi behandling afhjælpe?

Alle mennesker kan testes med kinesiologi. Kinesiologi behandling kan hjælpe dig til at genskabe balance i krop, psyke og sjæl, og komme af med den dårlige balance i kroppen, der blandt andet opstår, hvis man er stressramt.

Hvilke problemer og lidelser kan kinesiologi behandling afhjælpe?

Derudover er kinesiologi godt til at:
kranio sakral terapi hænder med hjerte

Hvordan foregår en behandling med kinesiologi i praksis?

Når du kommer til min klinik for at få kinesiologi i Odense, skal du ligge, stå eller sidde. Gennem samtale finder vi i fællesskab frem til det mål, der skal sættes for min kinesiologi behandling af dig. Jeg vil derefter teste mig frem til, hvorfra dit problem har sin rod. Det kan enten være gamle programmeringer, allergi for bestemte fødevarer eller omgivelser, vi skal have ændret.

Det kan være nødvendigt med flere kinesiologibehandlinger, og der vil ofte skulle gå minimum fire til seks uger før næste behandling, da kroppen og psyken skal bearbejde hver behandling inden vi kan fortsætte forløbet.

Kontakt mig for at få oplyst kinesiologi priser og høre nærmere om kinesiologi behandling.

behandling med kinesiologi

Ring eller sms hvis du ønsker at bestille en tid til kinesiologi

Scroll to Top